Välj rätt däck för mindre miljöpåverkan

Bilkörning och tunga transporter längs vägarna är en nödvändig del av livet idag som tyvärr får en del negativa konsekvenser. Motordrivna fordon innebär, globalt sett, en mycket stor och negativ miljöpåverkan. Vilka däck som sitter på dessa fordon har en väldigt stor betydelse för i vilken utsträckning miljön belastas av människors behov av transporter. I den här texten kommer du att få lära lite mer om hur ditt val av däck till bilen kan påverka miljön och vad du kan göra för att minska denna negativa effekt som bilkörning har.

Olika typer av miljöpåverkan

Något som det är viktigt att tänka på när du byter till miljövänliga däck är att all produktion av nya däck har en negativ miljöpåverkan. Att köra på sina gamla däck lite längre kan innebära att nyproduktionen hålls nere. Samtidigt har nya miljöanpassade däck egenskaper som gör att du förbrukar mindre bränsle och förhoppningsvis sliter mindre på vägbanan, vilket i sin tur innebär mindre skadliga partiklar i luften. Framställningen av vissa gummiblandningar till däck kan också innebära en negativ miljöpåverkan. Om du hittar miljömärkta däck så kan du räkna med att tillverkaren tagit hänsyn till flera av dess aspekter.

Dra ditt strå till stacken

Däck med lågt rullmotstånd leder till att du kan få lägre bränsleförbrukning, vilket är bra både för din ekonomi och för miljön. Samtidigt minskar miljömärkta däck mängden partiklar från vägarna och däcken som hamnar i luften som människor, djur och natur andas in. Detta är annars ett stort problem i många tätbebyggda områden världen över. Vad du gör med dina gamla däck har också stor betydelse för hur miljövänligt ditt köp av nya däck är, i det större perspektivet. Som bilägare har du ett ansvar för hur din bilkörning påverkar miljön och genom att fatta goda, välinformerade beslut kan du således bidra till en bättre miljö.

bloggie