De allra flesta människor mår bra av att arbeta med händerna. Det kan fungera terapeutiskt i många fall och få en att tänka på annat när man behöver det som mest. Samtidigt är det roligt, spännande och