Att involvera hållbarhet i affärskonceptet är ett lyckat drag. Det behövs för framtiden samtidigt som hållbara affärsidéer kommer att bli mer efterfrågade. Oavsett det gäller en uppfinning, ny teknik, produkt eller tjänst är det viktigt att utgå