Att bygga energisnålt kan handla om två olika saker. Det första är att mängden energi som gått under under tillverkningen av de använda materialen och under själva byggnationen, ska vara så låg som möjligt. Den andra aspekten