Alla vill väl göra så gott man kan för att hjälpa miljön på olika sätt, men ibland kan det kännas övermäktigt att på individnivå försöka ändra på något. Som det gamla talesättet säger, så kan inte alla