Hos elleverantörer som Göta Energi kan du ofta välja mellan olika typer av elavtal. Den viktigaste skillnaden består dock i om du väljer ett avtal med fast eller rörligt pris. Många väljer att skaffa elavtal med rörligt