Vilka faktorer påverkar elpriserna?

Hos elleverantörer som Göta Energi kan du ofta välja mellan olika typer av elavtal. Den viktigaste skillnaden består dock i om du väljer ett avtal med fast eller rörligt pris. Många väljer att skaffa elavtal med rörligt pris, vilket är något av en chansning. Ofta får du ett billigare elpris med rörligt avtal, men om du har otur kan det lika gärna bli dyrare. Av det skälet kan det vara intressant att titta på vilka faktorer som påverkar elpriset. Kanske kan du genom att titta på de här faktorerna få en uppfattning om vilken typ av avtal som funkar bäst om det är så att du just nu funderar över om du ska byta elavtal.

Vädret

Vädret är en av de viktigaste faktorerna när det gäller elpriser. Om det är varmt konsumerar folk mindre el och följaktligen blir priserna lägre, det omvända gäller förstås om det är kallt och regnigt. Om det förutspås bli en kall höst och vinter kan du därför räkna med att de rörliga priserna går upp.

Råvarupriser

Priserna på kol, el, stål och så vidare har stor inverkan på hur mycket det kostar att producera el. Om råvarupriserna är höga blir det också dyrare att producera el.

Tillgång och efterfrågan

El är självklart inte immunt mot en av ekonomins grundsatser, den om tillgång och efterfrågan. Om elproduktionen är låg samtidigt som efterfrågan är hög stiger priserna och omvänt. Hos Göta Energi ger de alltid så låga elpriser som möjligt.

Valutaeffekter

Sverige tvingas ibland köpa el från utlandet, exempelvis från Tyskland. I det läget är det förstås en fördel om kronan är stark i relation till valutan i landet där vi köper el.

Tid på dygnet

Den här faktorn hänger ihop med den om tillgång och efterfrågan. Priset på el är nämligen som lägst när den konsumeras som minst. Av det skälet är el generellt sett dyrare på dagtid än vad det är nattetid.

bloggie