Något som blivit angeläget för alltfler människor i takt med att elen blivit dyrare är att på olika sätt komma ned i elförbrukning i hemmet. De flesta har både apparater och annat som drar mer el än