Spara på elen – och därmed miljön

Något som blivit angeläget för alltfler människor i takt med att elen blivit dyrare är att på olika sätt komma ned i elförbrukning i hemmet. De flesta har både apparater och annat som drar mer el än vad man kanske tror – särskilt när mycket används samtidigt. Av den anledningen är det bra att göra en liten inventering av elektrisk apparatur m.m. och försöka snåla in på användandet av dessa. Det är dock otroligt mycket idag som drivs av el och det är inte alltid så lätt att kunna överblicka precis allt – om man inte är en skicklig tekniker från nabo.se, det vill säga. Självklart underlättar ett teknikintresse möjligheten att identifiera alla de “elbovar” som döljer sig i hushållet. Det fina med att minska på elåtgången är inte enbart kostnadsbesparingen, utan du sparar dessutom på miljön – bra va?


Hur ska du då gå tillväga med det här detektivarbetet? Förslagsvis kan du börja med att gå igenom ett rum i taget. Apparater som sitter inkopplade i väggen men är avslagna kan fortfarande generera el, så är det något du inte frekvent använder kan du lika gärna dra ur kontakten. Något som faller inom kategorin “många bäckar små” är glödlampor. Se till att byta ut de traditionella glödlamporna mot varianter av LED-typ, som endast drar en bråkdel av den el som krävs av de gamla lamporna.

Hur ser det ut med temperaturinställningen för kyl och frys? Det räcker med -18 grader för frysen och +5 grader för kylen, annars drar de onödigt med el. Något som också påverkar en hel del är varmvattenberedaren, som ska vara inställd på 60 grader som lägst för att det inte ska bildas bakterier. Du kan med fördel ha något varmare än så, men exempelvis 80 grader är slöseri.

bloggie