Radon och inomhusmiljön

Du har säkert hört talas om radon och att det kan finnas i hus, och att man då behöver sanera huset för att bli av med ämnet. I den här artikeln går vi igenom vad radon är för någonting och hur man blir av med det.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Gasen bildas när radium sönderfaller och kan, om man utsätts för en långvarig exponering, orsaka lungcancer. Ju mer strålning från radon man utsätts för, desto större blir risken att drabbas av lungcancer. När radonet faller sönder till så kallade radondöttrar kan det börja orsaka skada. Radondöttrarna följer med andra partiklar ner i lungorna, där de fastnar och börjar falla sönder ytterligare. När detta sker avges alfastrålning som skadar kroppen. Även radongasen i sig själv avger alfastrålning, men eftersom att radongasen inte fastnar i lungorna är den inte skadlig som radondöttrarna är.

Radon kan finnas i byggnader, som då behöver saneras. Det kan tränga in i byggnader antingen genom vattnet eller från berggrunden, eller så kan det finnas i byggnadsmaterialet. Radon bildas när radium sönderfaller, och radium finns naturligt i berggrunden.

Mätning och sanering

Radon är en

luktfri och osynlig gas, och det enda sättet att få reda på om man har radon i sitt hem är att göra en mätning. Mätningen ska göras under minst två månaders tid och visar på förekomst av radon. Det är viktigt att göra en radonmätning för att undvika att utsättas för ökad risk för lungcancer. Om det skulle visa sig att man har radon hemma ska man sedan genomföra en radonsanering där företag kommer hem och sanerar hemmet från radon.

Det är många som trots allt lever i hem med för höga halter av radon. Att inte sanera sitt hem från radon medför som tidigare nämnt allvarliga hälsorisker. Att inte sanera från radon medför att inomhusmiljön blir sämre, den blir direkt farlig.

bloggie