På senare tid har miljöfrågor blivit allt mer uppmärksammade. I sin tur har detta kommit att tydliggöra vad varje person kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Många hushåll källsorterar redan sitt avfall men det finns betydligt