Bygg energisnålt och gör en bra affär

Att bygga energisnålt kan handla om två olika saker. Det första är att mängden energi som gått under under tillverkningen av de använda materialen och under själva byggnationen, ska vara så låg som möjligt. Den andra aspekten av det hela är att det ska krävas så lite energi som möjligt för uppnå bra betingelser i byggnaden i fråga. En byggnad med självdrag kräver ingen ventilationen men “läcker” kanske värme i högre grad än en tät byggnad med eldrivet ventilationssystem. Det är alltså inte helt enkelt att göra energikalkyler för en byggnad.

shutterstock_450527125Fönstren är byggnadens mest sårbara punkt

Energieffektiva PVC-fönster är ett bra val för dem som strävar mot att bygga så energisnålt som möjligt. Äldre fönster kan vara snygga och av hårt kärnvirke men om vintern kan det vara ett problem att mycket av värmen inne i huset går ut genom fönstren. Även när de är stängda. Ett bra PVC-fönster är ofta tätare och dessutom kräver det inte alls lika mycket underhåll som ett fönster av trä. Ett träfönster behöver regelbundet behandlas med färg eller lack som ofta framställts under miljöfarliga former. Därför kan PVC anses vara ett energisnålt material, när det gäller just fönster. Trots att det är fråga om en typ av plast.

Bra fönster sparar energi

Att värma huset under vintern är en stor utgift för de flesta fastighetsägare i Sverige. Även om man har en effektiv värmekälla som bergvärme kostar det mycket om en alltför stor del av värmen försvinner ut genom gamla och otäta fönster. Moderna fönster av PVC kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till fönster av till exempel trä. Eftersom sådana fönster inte behöver målas om besparar man miljön den energiåtgång som det innebär att framställa till exempel fönsterfärger och färgborttagningsmedel. Detta talar till PVC-fönstrens fördel när man gör en miljökalkyl. Ett välisolerat hus med energisnåla fönster är bra för alla fastigheters driftsekonomi och dessutom ett fint miljöval.

 

bloggie