Varför du ska äta ekologisk mat

Det finns ett flertal anledningar till varför vi alla borde äta mat som framställts på ett ekologiskt vis. Även om du inte har din egen hälsa som första prioritet bör du åtminstone känna till att vår miljö mår bättre av ekologiska odlingar. Eftersom ekologiska jordbruk inte besprutar sina marker skonas nämligen de närliggande vattendragen, samtidigt som den biologiska mångfalden i området ökar. För de djur som lever på ekologiska lantbruk ser även vardagen något annorlunda ut. Här finns det nämligen krav som säger att djuren skall få leva sitt liv så naturligt som möjligt.

För din hälsas skull

Att äta ekologiskt är även bra för dig som konsument. Du slipper besprutade råvaror och livsmedel dränkta i syntetiska kemikalier, istället har du möjlighet att njuta av mat som inte manipulerats i vare sig färg eller form. Om du aldrig tidigare ätit ekologiskt kan det självklart vara svårt att veta vad du skall välja, men som med så mycket annat finns det hjälp att få. Ett exempel är www.svenskamatkassar.se en hemsida som hjälper dig att välja rätt produkt för just dina behov. Du kan också titta runt mycket på internet, samla information i olika forum och på så vis lära dig mer.

Ät rätt och må bra

Troligtvis vet du redan att ditt välmående till stor del styrs av vad du äter. Genom att välja ekologiskt minimerar du den mängd kemikalier din kropp utsätts för, något som i längden har en positiv inverkan på din hälsa. Det är också bevisat att ekologiskt kött och mjölk innehåller mer Omega-3 än produkter från traditionella lantbruk. Eftersom ekologiskt livsmedel blir allt mer efterfrågat innebär det också att besprutade åkrar kommer minska i antal, något som är bra för vår planet. För att detta skall vara möjligt är det dock viktigt att allt fler får upp ögonen för ekologiska livsmedel och lär sig om fördelarna med dessa.

bloggie