Ska du köpa nya dörrar eller fönster? Detta ska du tänka på ur en miljöaspekt

Man kan mycket väl sätta in dörrar eller fönster med karmar av aluminium men visst är det skönt med trä som är mer levande, speciell till hus med träpanel. Dock kräver trä underhåll för att man ska slippa problem med sprickor eller röta. Karmar och bågar behandlas och förses med skyddande färglager. Det är bland annat här som miljöaspekten kommer in i bilden. Färg som innehåller lösningsmedel och bly är förkastligt för vår miljö och därför bör man använda andra sorters målarfärg som är miljöklassade. Tänk på att fönster och dörrar även ska vara säkra.

Bra material sparar energi

När det gäller skjutdörrar av Kronfönster är dessa ett bra exempel på bättre miljötänk. Det gäller såväl materialet, förädlingen och finishen som hur produkterna passar in i rummen, husstommen eller balkongen. Med energifönster och fönsterdörrar sparar man på uppvärmning vilket leder till mindre bränsleåtgång oavsett vilken värmekälla ditt hus har. I sortimentet hos den leverantör du anlitar skall det finnas alla typer av takfönster, fönster och dörrar för olika användningsområden. Du och alla andra mår bättre med rätt val i alla situationer, även fönster, dörrar och annan inredning. Välj de produkter som är mest skonsamma för miljön.

Öka din medvetenhet om miljön

Tänk på följande vad gäller fönster och dörrar: Gamla dragiga fönster och dörrar drar värme och därmed energi – inte bra för din plånbok och inte för miljön. Byt ut de gamla fönstren och dörrarna mot nya vars färg inte innehåller lösningsmedel. Välj fönster och dörrar som är energibesparande, välisolerade ytterdörrar och rätt sorts fönsterglas. Se till att produkterna är miljöcertifierade. Stänger du en dörr till ett rum där ingen befinner sig, släck även lyset. Om du vädrar på vintern, skapa ett vinddrag så att vädringen går fort – mindre energi förslösas. Miljöprodukter behöver inte kosta mer, men det kräver lite extra omtanke

bloggie